• Sposoby płatności
Sposoby płatności

_____________________________


Płatności można dokonać wyłącznie na podstawie faktury VAT załączonej do zamówienia,

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.pomiń