• Zwroty i wymiany
Zwroty i wymiany

__________________________________________

 

ZWROTY*

Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia od dnia zakupu produktów, za wyjątkiem przypadków opisanych w art. 38 Ustawy m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

Odstąpienia od umowy można dokonać, składając pisemne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu sklepu.

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres:  

24-100 Puławy | ul. Mościckiego 1, lok. A038  

Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.

 

__________________________________________


WYMIANY*

W terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru można dokonać jego wymiany na inny Towar.

Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

 

__________________________________________

 

*Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian opisane w Regulaminie sklepu.pomiń